Press room

Zapraszamy do akredytowania się na uroczystości w Krakowie z udziałem Prezydenta - Elekta Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydent Republiki Litewskiej.

Wypełniony wniosek akredytacyjny należy przesłać do 9 lipca 2010 r. do godz. 15.30 na adres: press@um.krakow.pl lub fax: +48 12 616-17-11. Przyznanie akredytacji zostanie potwierdzone mailowo 13 lipca 2010.Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny. Akredytacje przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Akredytacje będzie można odbierać w dniu uroczystości 14 lipca 2010 r., w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok. 160) w godz. 10.00-12.00. Akredytacja zostanie wydana tylko po okazaniu ważnej legitymacji prasowej. UWAGA: akredytacje będą imienne!


Pobierz wniosek akredytacyjny.