Rada Programowa Obchodów
Rada Programowa Obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej


1. Piotr Franaszek - Radny Miasta Krakowa delegowany przez Klub PiS - Przewodniczący Rady Programowej

2. Paweł Bystrowski - Radny Miasta Krakowa delegowany przez Klub PO

3. Grażyna Fijałkowska - Radna Miasta Krakowa delegowana przez Klub PO

4. Władysław Harasimowicz - Radny Miasta Krakowa delegowany przez Klub PO

5. Bolesław Kosior - Radny Miasta Krakowa delegowany przez Klub PiS

6. Wojciech Kozdronkiewicz - Radny Miasta Krakowa delegowany przez Klub PiS7. Barbara Mirek-Mikuła - Radna Miasta Krakowa delegowana przez Radnych niezrzeszonych

8. Marta Patena - Radna Miasta Krakowa delegowana przez Klub PO

9. Elżbieta Sieja - Radna Miasta Krakowa delegowana przez Klub PO

10. Janusz Cisek - zaproszony przez Klub PiS

11. Robert Jarosz - zaproszony przez Klub PO

12. Krzysztof Ożóg - zaproszony przez Klub PiS

13. Filip Berkowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

14. Katarzyna Gądek - Dyrektor Biura ds. Turystyki

15. Stanisław Dziedzic - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16. Wiesław Jopek - Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej