Komitet Organizacyjny Obchodów
Komitet Organizacyjny obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem i 100-lecia odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego:


1. Filip Berkowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury - Przewodniczący Komitetu

2. Stanisław Dziedzic - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Tadeusz Czarny - Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych

4. Anna Frankiewicz - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

5. Katarzyna Gądek - Dyrektor Biura ds. Marketingu Turystycznego


6. Beata Kowalówka - Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

7. Izabela Helbin - Zastępca Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Marketingu

8. Krzysztof Kowal - Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej

9. Magdalena Sroka - Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego

10. Michał Niezabitowski - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

11. Janusz Wiaterek - Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

12. Wacław Orlicki - Komendant Miejski Policji