Pomnik Grunwaldzki w Krakowie

Pomnik Grunwaldzki
– pomnik króla Władysława Jagiełły na placu Matejki w Krakowie. Postawiony został w 1910 r. dla upamiętnienia pięćsetnej rocznicy bitwy z zakonem krzyżackim. Jego fundatorem był wybitny kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski, autorem rzeźby Antoni Wiwulski. Pomnik odsłonięto w samo południe 15 lipca 1910 roku na oczach 150 tysięcy przyjezdnych gości i licznie zgromadzonych krakowian. Podczas odsłonięcia głos zabrali marszałek Sejmu Krajowego Stanisław Badeni, prezydent Krakowa Juliusz Leo i fundator pomnika Ignacy Jan Paderewski. Ignacy Jan Paderewski m.in. powiedział: Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka Ojczyzny, nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, silnej przyszłości. Zrodziła je miłość i wdzięczność dla tych przodków naszych, co nie po łup, nie po zdobycz szli na pole walki, ale w obronie dobrej, słusznej sprawy zwycięskiego dobyli oręża.Pomnik ma 24 metry wysokości. Na jego szczycie umieszczono konny posąg króla Władysława Jagiełły. Lewą ręką król trzyma końską uzdę, a w prawej obnażony opuszczony w dół miecz. Na ścianie frontowej widać postać zamyślonego patrzącego w dal rycerza. To stryjeczny brat króla książę litewski Witold. Po prawej stronie od wschodu grupa polska – rycerz i jego giermek zbierają porzucone krzyżackie chorągwie. Od strony zachodniej grupa litewska – wojownik litewski dmący w róg prowadzi skrępowanego sznurami jeńca krzyżackiego. Trzy ściany cokołu otaczają tarcze z herbami Polski i jej dzielnic. Na tylnej ścianie cokołu widnieje postać oracza wymieniona później na chłopa zrywającego pęta niewoli.Podczas drugiej wojny światowej Pomnik Grunwaldzki był stopniowo niszczony przez nazistów. Jego cokół wysadzono dynamitem, a zdemontowane i bardzo zniszczone figury wywieziono do Niemiec. Tuż po wojnie podjęto uchwałę o odbudowie pomnika. W miejscu gdzie stał monument ustawiono bloki granitowe ocalałe z oryginalnego cokołu z płytą upamiętniającą istnienie pomnika. W 1972 r. powołano Komitet Odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego. W oparciu o muzealny, miniaturowy model oraz przedwojenne fotografie zdecydowano się na wierne odtworzenie pomnika. Dokonał tego Marian Konieczny. 16 października 1976 r. Pomnik Grunwaldzki ponownie znalazł się na swoim dawnym miejscu.