Zbieramy informacje o obiektach z 1910 r.

Na uroczyste odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego 15 lipca 1910 r. z ziem polskich i z zagranicy przybyło pod Wawel ok. 150 tysięcy Polaków. Całe miasto zostało odświętnie przystrojone. Podczas centralnej uroczystości przemawiał Ignacy Paderewski i Juliusz Leo. Po raz pierwszy doszło do publicznego wykonania „Roty”. Ale uniesienie patriotyczne objęło wiele miejscowości ówczesnej Galicji. Dla uczczenia 500-rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem sypano ziemne kopce, fundowano kapliczki i figury, odsłaniano tablice pamiątkowe, powstawały utwory literackie. Niektóre z tych obiektów, często zaniedbane, pozostały, chociaż nie wszyscy, nawet mieszkańcy społeczności lokalnej o nich wiedzą. Inne z upływem czasu uległy zniszczeniu lub zostały zapomniane. W 100-lecie tamtych obchodów mamy niepowtarzalną okazję przeprowadzenia inwentaryzacji tych obiektów i przywrócenia ich naszej świadomości historycznej. Dlatego prosimy o przesyłania na adres: zgloszenie@grunwald.krakow.pl wszystkich informacji dotyczących zarówno istniejących jak już nie istniejących obiektów, które powstały 100 lat temu, w związku z obchodami grunwaldzkimi.